Adatvédelem

Adatok gyűjtése és felhasználása

Az Ingatlanpartner.com Kft. weboldalának adatlapjain keresztül eltárol személyes információkat fel-használóiról, amely alaypján a későbbiekben szolgáltatásokat nyújt felhasználó részére. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. Az adatgyűjtésben letárolt személyes információkat Ingatlanpartner.com Kft. csak szigorúan saját használatra gyűjti. Az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja. A weboldal automatikusan fogad információkat felhasználókról (Pl:IP címek...)melyeket statisztikai célokra felhasználhat.

Adatfelhasználás és kezelés

Ingatlanpartner.com Kft. nem adja el és nem osztja meg harmadik féllel ügyfelei személyes adatait; kivételt képeznek ez alól a hatósági szervek. Ingatlanpartner.com Kft. felhasználó adatai alapján kapcsolatba léphet vele és tárolhatja is azokat a későbbi együttműködés segítésére. Ha az adatlapokon megadott személyes adatok alapján a beküldésétől számítva 1 hónapon belül nem jön létre együttműködés, az adatok törlésre kerülnek. Ingatlanpartner.com Kft. felhasz-nálók e-mail címeit reklám- és hírlevelek küldésére - saját célra - felhasználhatja.

Adatvédelmi álláspont változása

Ingatlanpartner.com Kft. fenntartja magának a jogot ezen adatvédelmi nyilatkozat változtatására, mely esetben felhasználóit e-mail-ben értesíti a változásról.