Érdemes tudni

Alapfogalmak | Adózás | Energetikai tanúsítvány | Illetékek

Ingatlan értékesítése után keletkezett jövedelem adózási szabályai


Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel adóköteles, melynek mértéke, az így keletkezett jövedelem 16%-a.
A jövedelemszerzés időpontja:
Ingatlanok esetén (lakás, üzlethelyiség, garázs, stb.), továbbá az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezet) megszerzése időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést, okiratot, határozatot a Földhivatalhoz benyújtották.
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog szerzési időpontjának, az erről szóló okirat keltét kell tekinteni. Öröklés esetén, az hagyaték megnyíltának napja (jogerőre emelkedése) a szerzés időpontja.

A keletkezett jövedelem kiszámítása:
Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kiszámításakor, a keletkezett bevételből le kell vonni azokat a kiadásokat, melyek az értékesített ingatlan megszerzésével és eladásával összefüggésben felmerültek.

Levonható kiadások:
  • az ingatlan szerzésre fordított összeg (pl.: vásárlás esetén vételár, öröklésnél a hagyatéki eljárásban meghatározott forgalmi érték, stb.),
  • az ingatlan megszerzésével és eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (megfizetett illeték, ügyvédi költség, ingatlanközvetítői jutalék, hirdetési költség stb.),
  • az értékesített ingatlanon idő közben elvégzett értéknövelő beruházások költsége (bővítés, komfort fokozat növelés, korszerűsítés stb.).
Fontos, hogy a költségek csak akkor számolhatóak el, ha azok számlával, vagy más okirattal igazoltak.

Lakás, lakóingatlan esetén, a levonások után fennmaradó jövedelem tovább csökkenthető:
  • 0 százalékkal, a szerzés évében és az azt követő évben,
  • 10 százalékkal, a szerzés évét követő második évben,
  • 40 százalékkal, a szerzés évét követő harmadik évben,
  • 70 százalékkal, a szerzés évét követő negyedik évben.
A szerzés évét követő ötödik évtől a lakóingatlan eladásából származó jövedelem adómentes, így a 2012 -ben eladott lakás után nem kell adót fizetni, ha azt 2007-ben, vagy korábban szerezte.

/Tovább csökkenti az adóalapot, ha az értékesítésből származó jövedelmet (vagy annak egy részét) a magánszemély 2 éven belül saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló intézményben biztosított férőhely - visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli - megszerzésére használja fel./

Nem lakóingatlanok (pl.: üzlethelyiség, iroda, garázs stb.) esetén a levonások után fennmaradó adóalap tovább csökkenthető:
  • 10 %-al, ha az értékesített nem lakóingatlant az eladást megelőző hatodik évben szerezte,
  • 20 %-al, ha az értékesített nem lakóingatlant az eladást megelőző hetedik évben szerezte,
  • ...és minden további évben 10-10 százalékkal, így ha a nem lakóingatlan értékesítése a szerzést követő 15. évben, vagy később történik, akkor nincs adózási kötelezettség.